<kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

       <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

           <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

               <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                   <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                       <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                           <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                               <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                   <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                       <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                           <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                               <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                   <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                       <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                           <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                               <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                                   <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                                       <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                                           <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                                               <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                                                   <kbd id='eecdce'></kbd><address id='eecdce'><style id='eecdce'></style></address><button id='eecdce'></button>

                                                                                     oddset

                                                                                     犍为人事人才网

                                                                                     20180119

                                                                                     “那……孩儿就献丑了!”朝在场的各位抱抱拳,干咳俩声,示意宫女姐姐给俺茶杯满上。

                                                                                     总算是恢复了,严肃下表情,继续:“……装个文明人,当当君子,大家想想,这样的人能称为君子吗?可是,现在很多的人都以为,远庖厨者定是君子,其实...这种解释也太过于片面性了....”顿足到李漱跟前,目光很正义地望着这丫头,结果……得到的回应是一个阴森森的眼镖,什么人嘛,干咳俩声,抄起茶水就灌。

                                                                                     李叔叔让一干侍卫去收拾满地的枯枝烂叶,毛脸侍卫费了吃奶的劲才把俺的宝刀从树身上拔出来,气喘吁吁的递给了我,大拇指一翘:“房公子力气不小。”至于其他的武功招式啥的,毛脸侍卫不予置评地摇摇头,一副不敢恭维的模样。

                                                                                     “瞎乱鼓捣...嘿嘿嘿,瞎乱鼓捣的。”朝程叔叔小心地陪笑道。

                                                                                     “你今年多大了?”继续吞口水中,本公子已经能感觉得到自己俩眼有点充血,有患身理性红眼病的迹象。

                                                                                     “嗯嗯...”不说话,右手摸着没毛的下巴,左手掐算,继续高深莫测状,斜眼看李漱,果然,这丫头一副很烦恼的模样,偏不看我,不过一对小巧可爱的耳朵已经高高地支起...

                                                                                     “......”李叔叔翘起兰花指指着我,张嘴呲牙,就是喉咙里发不出声音,因愤怒而失声了?不行,得在李叔叔发布俺的罪状之前,想办法忽悠过去。

                                                                                     “叔叔眼光锐利,这也就二两多一点。”

                                                                                     似乎毛脸侍卫也受到了感染,不善于用言语来表达自己兴奋之情的他鼓掌鼓的脸红筋涨。

                                                                                     坐屋里,望着跟前摆放好的三堆硫磺、硝石和竹碳,还有一篮子鸡蛋发呆,只记得最佳配比为7.5:1:1.5,具体哪样多哪样少我全忘记了,靠,早知道该在穿越前学习当当恐怖份子,一面在心里诅咒该死的记忆力,一面愤愤地灌了口茶水。

                                                                                     “其实...陛下确实很看重公子的...几次与公子相见,都还特地叮嘱一番,切莫泄露陛下的身份,就是怕公子您生了畏惧之心...不敢与陛下倾心相交...”

                                                                                     “哦...”很奇怪,我竟然懂得了她的意思,拍拍手收功,屁颠屁颠地朝门口跑去。